Η Π α ρ α γ ω γ ή

Έχει σημασία για το ελαιόλαδο, η κάθε μας κίνηση. Από τη στιγμή της συγκομιδής, μέχρι την τελική συσκευασία, για να φτάσει σε εσάς αγνό, ανέγγιχτο, γευστικό, πολύτιμο για την υγεία. Αληθινό.

Συλλογή

Οι πιο πράσινοι καρποί δίνουν συνήθως έλαια με τυπικό χαρακτήρα πράσινων φρούτων (όπως φρεσκοκομμένο γρασίδι, καυκαλήθρες, φύλλα, άγρια βότανα), καθώς και αυξημένη πικράδα και πικάντικη γεύση.
Οι πιο ώριμοι καρποί δίνουν γενικά ένα πιο γνωστό χαρακτήρα ώριμων καρπών, με μειωμένη ένταση πικρού και πικάντικου (κάψιμο) στο λαιμό.
Προσπαθούμε να μαζεύουμε νωρίς, αρχή ελαιοκομικής γύρω στις 20 Οκτωβρίου, ώστε η πλειοψηφία των καρπών να είναι πράσινοι. Η συλλογή διαρκεί περί τον ένα μήνα πάντα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες: δεν μαζεύουμε όταν βρέχει.

Μεταφορά & Επεξεργασία

Η μεταφορά των καρπών στο ελαιοτριβείο γίνεται άμεσα/γρήγορα σε καλά αεριζόμενα κιβώτια.​

Η επεξεργασία του συλλεχθέντος καρπού στο ελαιοτριβείο και η συνακόλουθη εξαγωγή ελαιολάδου πραγματοποιείται καθημερινά, ώστε να μην μένουν οι καρποί στα κιβώτια και αλλοιώνεται η ποιότητα του λαδιού.

Έλεγχος

Μετά την ολοκλήρωση της ελαιοσυγκομιδής, στέλνουμε δείγματα ελαιολάδου από κάθε δεξαμενή σε πιστοποιημένο εργαστήριο για χημικό και οργανοληπτικό έλεγχο, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του λαδιού.​

Εν συνεχεία, το λάδι φιλτράρεται με φίλτρα χαρτιού ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των χαρακτηριστικών του επί μακρό χρονικό διάστημα.​

Στην προσπάθειά μας να παράγουμε την καλύτερη ποιότητα λαδιού,
δοκιμάσαμε 6 ελαιοτριβεία, αλλά καταλήξαμε σε αυτό που βρίσκεται περίπου
20 χιλιόμετρα μακριά μας (ενώ υπάρχουν περίπου 10 ελαιοτριβεία σε ακτίνα
5 χιλιομέτρων), ώστε να μην συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το άριστο!

Ακόμη ένας λόγος που η παραγωγή μας ξεχωρίζει!

Κατά τη συλλογή από τα δέντρα, οι καρποί τοποθετούνται είτε σε τσουβάλια, είτε σε big bags, είτε σε πλαστικά κιβώτια χωρητικότητας 20-30 kg. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε μεγάλα, καλά αεριζόμενα, διάτρητα και στον πυθμένα πλαστικά κιβώτια χωρητικότητας 380-400 κg, με τα οποία γίνεται και η μεταφορά του καρπού μας στο ελαιοτριβείο.

Τα κιβώτια που χρησιμοποιούμε ως βιοκαλλιεργητές διαθέτουν από τον κατασκευαστή ειδική σήμανση και πιστοποίηση σταθερότητας σε UV (ηλιακή) ακτινοβολία και καταλληλότητας για χρήση σε τρόφιμα.
Ο τρόπος αυτός μεταφοράς καρπών είναι ο ενδεδειγμένος, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα του ελαιοκάρπου όταν φθάνει στο ελαιοτριβείο. Είναι πλέον γνωστό ότι η συμπίεση των καρπών και η απουσία αέρα σε περίπτωση στοίβαξης σε σακιά αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες υποβάθμισης του ελαιολάδου. Η χρήση σακιών τείνει να εκλείψει παγκοσμίως, με την επικράτηση της χρήσης πλαστικών κιβωτίων σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες.